• Štednja ključne informacije Pronađite sve ključne informacije o poslovanju s bankama u Hrvatskoj
  • Usporedba kamatnih stopa Usporedite tržišne kamate za oročenu štednju u tri klika.
  • Karta Hrvatske sa popisom banaka Pregledajte sve banke u Vašem gradu i pronađite najbolju za Vaše potrebe.
  • Informacije o bankama Saznajte dodatne informacije o bankama čije Vas usluge zanimaju.

O kamati i štednji

Kamatne stope za kredite su visoke, najmanje što možete napraviti za vaš novac je saznati gdje su najveće kamatne stope za štednju. Naša stranica se bavi upravo time - informacijama o oročenoj štednji. Baza podataka o kamatnim stopama obuhvaća sve javno dostupne podatke hrvatskih banaka, te je u dobroj namjeri predstavljena preko rubrike "Oročena štednja".

Podaci se ažuriraju više puta mjesečno, no svakako preporučamo da se prije konačne odluke javite banci čija Vas ponuda zanima. Dodatne informacije o svakoj banci dostupne su u rubrici "Više o bankama".

Važno je istaknuti da je hrvatski bankarski sustav iznimno stabilan, te kako država preko Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka jamči za štednju do iznosa od 400.000 kuna. Također radi snalaženja uveli smo rubriku "Popis banaka", u kojoj su razvrstane banke prema gradovima u kojima imaju poslovnice.

Baza podataka je ažurirana na dan: 1.10.2013.

Prednosti i mane štednje

Štednja predstavlja višak sredstava uložen kod određene banke na određeni rok za koji se dobiva redovita kamata, koja može biti promjenjiva ili nepromjenjiva. Osnovne vrste štednje su štednja po viđenju, oročena štednja, rentna štednja i različite kombinacije štednje.

Štednja po viđenju, odnosno a vista, predstavlja novac na tekućem računu na koji dobivate kamatu. Prednosti ovog oblika štednje su laka dostupnost sredstava u svakom trenutku, sigurnost i pouzdanost banki kao čuvara vašeg novca. Glavna mana su niske kamate u odnosu na ostale oblike.

Oročena štednja je najčešći oblik štednje, pri kojem oročavate novac na banci uz određene kamate i pritom se obvezujete da ga nećete koristiti u određenom razdoblju. Prednosti su sigurnost i veća kamata, dok je glavna mana što u slučaju prijevremenog razročavanja gubite kamatu.

Rentna štednja je proizvod koji vam omogućuje ostvarivanje rente - raspolaganje kamatom na vaš štedni ulog u tijeku trajanja oročenja. Kamata se isplaćuje kao renta, odnosno kao vaš dodatni redoviti prihod. Kako potrebe klijenata često variraju, većina banaka nudi različite kombinacije štednji koje uključuju premije, povećane kamatne stope i druge povoljnosti.

Parafrazirajući staru narodnu izreku doista možemo reći:

Zrno po zrno pogača, kamata na kamatu palača.