Više informacija o bankama

Saznajte koje su vam banke dostupne na hrvatskom tržištu i kakve različite štedne proizvode nude. Također su dostupni arhivski članci o bankama koje su prethodno djelovale na tržištu.

Post Image

Kvarner Banka d.d. (sada BKS Bank d.d.) osnovana je 1993. godine u Rijeci kao prva banka u RH s mješovitim vlasništvom nad kapitalom. Od 14.02.2000. godine upisani i uplaćeni temeljni kapital banke iznosi HRK 60 milijuna, podijeljen je u 600.000 redovnih dionica vrijednosti po HRK 100,00 svaka.

Najznačajniji dioničari banke u to vrijeme su bili Adria Consulting S.R.L. Trieste (Italija), Riječka banka d.d. Rijeka (sada Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) i Transadria d.d. Rijeka.

Od 2003. godine Banka posluje na sadašnjoj adresi sjedišta-Rijeka, Mljekarski trg 3, u vlastitom reprezentativnom prostoru koji se nalazi u samom središtu grada. Krajem veljače 2007. godine, najveći pojedinačni dioničar Banke postala je BKS Bank AG iz Klagenfurta (Austrija). Stvarni nadzor i upravljačku funkciju BKS Bank AG preuzela je nakon izvanredne skupštine dioničara održane u travnju 2007. godine.

Temeljem Odluke skupštine Banke održane 11.08.2008. godine Banci je promijenjen naziv u BKS Bank d.d., čime se i formalno označila pripadnost Banke grupaciji BKS Bank. Pod novim imenom BKS Bank d.d. i dalje nastavlja s usmjeravanjem poslovne strategije ka suvremenim oblicima bankarskog poslovanja i novim uslugama, potvrđujući imidž moderne i dinamične male banke koja slijedi zahtjeve tržišta i potrebe svojih klijenata.

U cilju osposobljavanja Banke za snažniji tržišni nastup, polovinom rujna 2008. godine započinje s radom prva podružnica Banke u Zagrebu.

Paralelno sa ovim aktivnostima ulažu se veliki napori i sredstva u jačanje IT podrške. 2007. godine uvedeno je elektronsko bankarstvo za pravne osobe, implementiran je program za domaći i međunarodni platni promet, a polovinom 2008. godine stavljena je u funkciju i nova aplikativna informatička podrška za cjelovito provođenje i praćenje bankarskog poslovanja koja omogućuje daljnji razvoj i mogućnost daljnjeg širenja na nova tržišta.

Daljnja nastojanja Banke biti će usmjerena na funkcionalno organiziranje poslovanja, usvajanje i implementiranje novih tehnologija, osposobljavanje i educiranje kadrova, sve radi mogućnosti pružanja kvalitetne usluge usklađene sa potrebama tržišta.

BKS Bank d.d. je od svog osnutka 1993.god. orijentirana na segment tržišta koji obuhvaća male i srednje tvrtke. U okviru projekta razvoja retaila započetog 2009. god. implementirani su proizvodi za poslovanje sa stanovništvom čime su stvoreni preduvjeti za zadovoljavanjem financijskih potreba još većeg broja klijenata.

Više na: http://www.bks.hr

Zanimljivosti i analize

Podjelite sa prijateljima